Tarabus & Trunkát

Tarabus & Trunkát Tarabus & Trunkát Tarabus & Trunkát Tarabus & Trunkát Tarabus & Trunkát Tarabus & Trunkát Tarabus & Trunkát Tarabus & Trunkát

Poslední novinky

Partneři

Take your chance ...


Možná si někdy říkáte, jaké to je být součástí úspěchu.
Možná jste chtěli být součástí úspěchu.
Svět Rally se mění a Vy s ním.

Síla, pokora, disciplína, vytrvalost, zkušenost a profesionalita je to, co nás provází, když tvrdě pracujeme, aby každý kilometr rychlostní zkoušky posunul náš team a naše partnery co nejblíže k úspěchu. Spolupráce s námi Vám otevírá nový prostor.

I vy můžete být náš reklamní partner na cestě k úspěchu...

partners@tarabus.cz


Take your chance ...


Maybe - sometimes - You say - what it´s like
to be a part of success.
Maybe - You would like to be a part of success.
The world of Rally is changing and You with it.

Power, humbleness, discipline, pertinacity, experience and professionality is what´s going along with us when we work hard to move our team and our bussiness partners near the success with every beaten kilometer of the speed trial.Your cooperation with us opens new dimension.

Even You can be our advertising partner on the road to success...

partners@tarabus.cz

Copyright © 2008 Tarabus & Trunkát. All Rights Reserved.
Created by B2 and Studio DESTINY